Skolevens-skoler

Hvad får en skole ud af at bruge Skolevenner?

– En ekstra voksen i klassen giver læreren mere tid.
– Skolevennen assisterer efter behov og aftale med læreren.

Hvor meget arbejde er der for en Skolevens-skole?

Skolens opgaver i forbindelse med medlemskab af Skolens Venner:
– Skolens Venner – Gribskov arrangerer (efter behov) Introduktions-møder, hvor Skolevens-konceptet forklares for ledere, lærere og andre involverede på skolen. Det er vigtigt på forhånd at afklare holdningen hos lærere og andre medarbejdere til et samarbejde og medlemskab af Skolens Venner. Derfor anbefaler vi, at spørgsmålet bl.a. drøftes på møder i skolebestyrelsen, samarbejdsudvalget og/eller Pædagogisk Råd.
– For at kunne bruge Skolevenner skal skolen melde sig ind i Skolens Venners landsforening – se Indmeldelses-blanket for skoler. Kontingentet er 500 kr. for skoler på under 500 elever, ellers er kontingentet 1.000 kr. pr. år.
– Det er minimalt, hvad der er af administration for skolen, da Skolens Venner – Gribskov tager sig af det meste:

  • finder og introducerer frivillige for konceptet
  • udarbejder Venskabsaftaler med de frivillige
  • matcher de frivillige med skolens behov
  • udarbejder Skolevensaftaler med skolen
  • sørger for den løbende opfølgning af Skolevens-forløbene

– Når skolen har meldt sig ind i Skolens Venner holdes der et Aftalemøde, hvor der laves en Skolevensaftale med Skolens Venner – Gribskov, der skal underskrives af skolens ledelse. Skolen udpeger en generel kontaktperson for Skolevennerne.

– Skolevensaftaler har både en generel del og en speciel del:

Den generelle del specificerer de vilkår og forpligtelser, der er aftalt for brugen af Skolevenner i skolen, dvs skolens forpligtelser og Skolenvennens ydelser og forhold.

Den specielle del er et tillæg til den generelle del og omfatter enkeltaftalerne mellem klasse/lærer og Skoleven, hvor der bl.a. specificeres hvilken klasse/lærer, mødetid, specielle opgaver og kontaktoplysninger.

Skolevensaftalens specialtillæg skal udfyldes for hvert enkelt Skolevens-forløb. Aftalen specificerer bl.a. mødetidspunkt og sted. Aftalen underskrives ved et Opstartsmøde på skolen, hvor skolens kontaktperson, Skolevennen og en repræsentant fra Skolens Venner – Gribskov deltager. Skolevennen bliver vist rundt, så han/hun ved hvor bl.a. klasselokalet, kopirummet, kantinen og lærerværelset er, samt evt. adgang til relevante intranet-fora og andre specielle aftaler.

– Skolevens-forløbet starter den første dag med et Velkomstmøde i klassen, hvor kontaktpersonen præsenterer Skolevennen for eleverne og læreren.

– Skolen inddrager Skolevennen i alle relevante aktiviteter på skolen, som kan bidrage til at Skolevens-forløbet kommer til at fungere til alles tilfredshed.