Lokalforeninger

En lokalforening, som Skolens Venner – Gribskov, laver aftaler med skolerne i kommunen og rekrutterer frivillige Skolevenner. Alt sammen på vilkår, der stemmer overens med Landsforeningens formål og vedtægter.

Du bliver Skoleven ved at kontakte Skolens Venner – Gribskov. Vi aftaler tid for et interview, og her fortæller vi, hvad det er, en Skolevens hjælp i en skoleklasse består i.

Vores kerneopgave er at hjælpe de elever, der har svært ved at følge med i undervisningen. Det er læreren, der underviser og har ansvaret, vi hjælper, hvor vi kan, eller hvor læreren ønsker, vi skal hjælpe.

Du skal udfylde nogle indmeldelsespapirer. Her skriver du, hvornår du ønsker at hjælpe, hvilket klassetrin du vil hjælpe på, og hvilke fag du helst vil virke i. To timers hjælp gør en forskel! Du underskriver en Venskabsaftale med de rettigheder og forpligtelser, der hører til denne og udfylder en Børneattest. Den er lovpligtig for alle, der har med børn at gøre.

Husk, 2 timer med succes gør en forskel for den enkelte elev også i de efterfølgende timer i skolen.

Skolens Venner – Gribskov overgiver papirerne til den skole, du ønsker at være på og følger med dig til det første møde med skolen.

Skoler underskriver ligeledes en Skolevensaftale.

Vi kontakter løbende Skolevennerne for at høre, hvordan det går.

Der er lokalforeninger i følgende kommuner:

– Gentofte
– Gribskov
– Hjørring
– Hørsholm
– Roskilde
– Silkeborg