En skoleven kan støtte dine elever

En Skoleven i din klasse kan gøre din dagligdag lidt lettere.

Som lærer kan man have vanskeligt ved i passende tempo at nå hele vejen rundt, men med en Skoleven i klassen kan elever, som ønsker hjælp, hurtigere blive hjulpet.

Skolevennen bliver din forlængede arm, og kan give ekstra opmærksomhed til enkelte elever, eller grupper af elever, som du vurderer, kan have gavn af det.

En Skoleven har først og fremmest tid, dernæst erfaring og modenhed og – ofte – nogle faglige kompetencer, som supplerer det, som du kan.

Skolens Venner – Gribskov er opmærksom på grænserne mellem frivilligt arbejde og opgaver, som bør udføres af lønnede medarbejdere.

Vi respekterer naturligvis dine beslutninger og Skolevennen arbejder under din ledelse og med de opgaver, du udvælger.

Omfanget af Skolevennens indsats aftales mellem jer indbyrdes og er på minimum 2 timer pr. uge.